Arkistojen aarteessa nostetaan esiin ansiokkaita ja edelleen ajankohtaisia kirjoituksia vuosien varrelta. ”Miten työttömät selviytyvät?” kysyivät Matti Kortteinen ja Hannu Tuomikoski YP:n ensimmäisessä numerossa (1/1998) julkaistussa artikkelissaan. Kolmeen laajaan empiiriseen aineistoon perustuvassa tutkimuksessa tarkastellaan huono-osaisuuden kasautumista lama-ajan Suomessa. Missä määrin on kysymys siitä, että huono-osaiset valikoituvat ja juuttuvat työttömiksi, missä määrin taas siitä, että työttömyys tuottaa huono-osaisuutta?

Lue Kortteisen ja Tuomikosken artikkeli kokonaisuudessaan täältä.