Tilaa Yhteiskuntapoltiikkalehti.Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi, jossa kuuluu ajattelun ääni. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä.

YP:n julkaisijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

ISSN 1455–6901 (painettu)
ISSN 1458-6118 (verkkojulkaisu)

Vuoden 2019 ilmestymispäivät

Julkaisuarkisto Julkariin.
1/19 – 15.2.

2/19 – 12.4.

3/19 – 14.6.

4/19 – 20.9.

5-6/19 – 29.11

Toimitusneuvosto

Yhteiskuntapolitiikka-lehden toimitusneuvosto

dosentti Jussi Simpura (pj.)

tutkimuspäällikkö Anu Castaneda
tutkimusprofessori Marko Elovainio
tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen
johtava tutkija Tuula Helne
professori Päivi Honkatukia
tutkimusprofessori Sakari Karvonen
tutkimuspäällikkö Susan Kuivalainen
tutkimusjohtaja Tomi Lintonen
tutkimusprofessori Mika Salminen
professori Mari Vaattovaara
tutkijatohtori Lina Van Aerschot
professori Esa Väliverronen

päätoimittaja Tuukka Tammi (esittelijä)
toimitussihteeri Tuukka Lahti (sihteeri)

Yhteiskuntapolitiikka käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Rinnakkaistallennus

Yhteiskuntapolitiikka-lehden (YP) toivomus on, että artikkeleita ei rinnakkaistallenneta vaan käytetään latauslinkkiä lehden omaan julkaisuarkistoon (www.julkari.fi) ja siellä olevaan olevaan pdf:ään.

Väitöskirjoihin tulevia YP-lehden artikkeleita saa julkaista väitöskirjan yhteydessä myös sen avoimessa verkossa olevassa versiossa.

Rekisteriseloste

Saavutettavuusseloste