16.2.2018

Pitävätkö kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet työttömät toimintaa itselleen hyödyllisenä? Mitkä seikat lisäävät pitkään työttömänä olleiden yhteiskunnallista osallisuutta, mitkä taas pitävät ihmistä kiinni työttömyyden kehässä?

Kuuntele Päivi Mäntynevan ja Anna-Maria Isolan haastattelu.

Toimittaja: Salla Valtari, Sokra-hanke

Keskustelu pohjaa Mäntynevan ja Heikki Hiilamon tutkimukseen Osallisuuden ja osattomuuden dynamiikka työtoiminnassa (YP 1/2018). Isola tutkii THL:n Sokra-hankkeessa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten osallisuutta.