E-julkaisut ovat ajankohtaisia analyyseja, jotka ilmestyvät verkossa jo ennen niiden ehtimistä painettuun lehteen.

Minna Kesänen Lasten ja aikuisten väliset suhteet vanhempien päihdeongelmaa käsittelevissä Tiimi-lehden teksteissä vuosina 2000–2013 (e-julkaisu 12.6.2019)

Pia Mäkelä & Thomas Karlsson: Miten alkoholimonopolit vaikuttavat väestön alkoholinkulutukseen? Katsaus tutkimuskirjallisuuteen (e-julkaisu 17.5.2019