Yhteystiedot ja tilaaminen
YP-blogi

Ajankohtaista

Tilaa rss syöte
Tilaa rss syöte

YP 5-6/19: Kouluun sitoutumattomat nuoret

28.11.2019
Yleinen
Artikkeli

Keitä ovat vähiten koulunkäyntiin sitoutuneet nuoret? Mitkä tekijät ovat yhteydessä sitoutumiseen? Entä miten kouluun sitoutuminen heijastuu nuorten tulevaisuudennäkymiin? ...

Lue lisää

YP 5-6/19: Rahapelien tarjonta ja sääntely hyvinvointipolitiikkana

28.11.2019
Yleinen
Artikkeli

KIrja-arvostelu: Setting Limits. Kansainvälinen tutkimusryhmä on tarttunut tärkeään aiheeseen: rahapelien ja pelien sääntelyn hyvinvointipoliittisten ehtojen määrittelyyn. Asialla on...

Lue lisää

Voiko eriarvoistumisen pysäyttämiskeinoja etsiä kuin Higgsin bosonia?

20.9.2019
Yleinen, Ajankohtaista
Artikkeli

Juha Sipilä asetti vuoden 2017 alussa professori Juho Saaren kokoaman työryhmän etsimään keinoja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Lauri Kokkisen analyysi...

Lue lisää

Kaksi viidestä ruoka-apuun turvautuvasta on eläkeläisiä

20.9.2019
Yleinen
Artikkeli

Eläkeläisten osuus ruoka-apuun turvautuvista on suuri, selvittää Tuomo Laihiala tutkimuksessaan ’Eläkeläiset hyväntekeväisyysruoka-avun asiakkaina’. Virallisten...

Lue lisää

Monikulttuurisuus kysyy resursseja – työn psykososiaaliset tekijät vaikuttavat työntekijöiden kulttuuriseen osaamiseen

20.9.2019
Yleinen
Artikkeli

Sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä kannattaa pyrkiä kitkemään rooliristiriitoja ja tukemaan työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia, jotta kulttuurinen osaaminen kehittyisi....

Lue lisää

Osallisuuden kokemus voi suojata nuorta liian varhain katkeavalta koulutuspolulta

20.9.2019
Yleinen
Artikkeli

Kokemus osallisuudesta omassa kouluyhteisössä voi suojata oppilasta lyhyeksi jäävältä koulutuspolulta. Varhain päättyvä koulutie altistaa nuorta erilaisille hyvinvointiongelmille: ilman...

Lue lisää

Monimuotoinen palveluintegraatio etenee usein vähä vähältä, mutta lopputulokset miellyttävät työntekijää ja asiakasta

20.9.2019
Yleinen
Artikkeli

Palveluintegraation toteutumiseen liittyy sekä edistäviä että estäviä tekijöitä, mutta kokonaisuus jää yleensä plussan puolelle. Näin osoittaa Timo Sinervon ja...

Lue lisää

Nuorten huumeidenkäyttö

11.9.2019
Yleinen
Artikkeli

Nuorten huumeiden käyttö ja sen lisääntyminen on yleinen huolenaihe. Huolta herättävät myös lieventyneet käsitykset huumeiden käytön hyväksyttävyydestä ja käytön riskeistä. Nuorten...

Lue lisää

Toimiiko GDPR käytännössä?

11.9.2019
Yleinen
Artikkeli

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n julkilausuttuna tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn ja tietosuojaan. Kuinka uusi tietosuoja-asetus...

Lue lisää