Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Kohti uutta hallitusohjelmaa

Artikkelit

Teemu Turunen: Onko Suomi ”oleskeluyhteiskunta”? Työetiikka ja työn keskeisyys elämänalueena eurooppalaisessa vertailussa

Jussi Tervola: Maahanmuuttajien kotihoidon tuen käyttö 2000-luvulla

Tarja Vierula: Lastensuojelun asiakirjojen lukutavat vanhempien kuvaamina

Marja Alastalo & Riikka Homanen: Hyvinvointivaltion rajankäyntiä maistraatissa. Ulkomaalaisten rekisteröintikäytännöt erilaisten statusten ja valtiollisen tiedon lähteenä

Johanna Järvinen-Tassopoulos & Kirsimarja Raitasalo: Ikärajoja ja rajojen kokeilua. Raha-automaattipelejä pelaavien 9.-luokkalaisten alkoholin, kannabiksen ja tupakkatuotteiden käyttö vuosina 1995–2011

Analyysit

Merja Tarvainen & Taru Kekoni: Erityistä huolenpitoa. Lastensuojelun erityisen huolenpidon käsite ja käytäntö hoivatutkimuksen kentällä

Avaukset

Simo Mannila: Mitä tiedämme Ukrainasta

Jorma Sipilä: Vaikeampaa kuin luulisi

Ajassa liikkuu

Teppo Eskelinen: Kehitysavun luotaus pinnalta ja syvältä

Pekka Saarnio: Mikä toimii psykososiaalisessa päihdehoidossa?

Sakari Karvonen: Eriarvoisuuden erittelyä

Jari Kirsilä: Eliitti täysin levällään?

Matti Virtanen: Maailman suurin pölynimuri

Juhani Känkänen: Kyy

Ajatusten Tonava